Guld och pa­pe­go­jor

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

Stör­re de­len av kost­na­der­na för Co­lum­bus förs­ta re­sa be­ta­la­des av spans­ka kung­en. Den and­ra re­san var än­nu dy­ra­re.

Co­lum­bus tog med sig bland an­nat pa­pe­go­jor, fång­ar, kryd­dor och guld, som de plund­rat un­der re­san. Det över­ty­ga­de kung­en om att han skul­le få gö­ra en ny och dy­ra­re ex­pe­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.