8. ALFABETET

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

4 000 år f.kr.

Det an­tas att ett al­fa­bet ska­pa­des för cir­ka 6 000 år se­dan i Mel­la­nöstern. Det var en ver­sion av de egyp­tis­ka hi­e­ro­gly­fer­na. För förs­ta gång­en kun­de van­li­ga män­ni­skor skri­va ned si­na tan­kar och käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.