14. KA­LEN­DER

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

46 år f.kr.

År 46 f.kr. in­tro­du­ce­ra­de kej­sa­re Ju­li­us Cae­sar i Rom den ju­li­ans­ka ka­len­dern, en för­bätt­ring av den ti­di­ga­re ro­mers­ka ka­len­dern. Den nya ka­len­dern ha­de skottår vart fjär­de år. År 1582 kom den gre­go­ri­ans­ka ka­len­dern, som iock­så nne­höll skottår. Det är sam­ma ka­len­der som an­vänds än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.