23. TELESKOPET

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

1609

Idag kal­las of­ta den tysk­hol­länds­ka Hans Lip­pers­hey för te­lesko­pets upp­fin­na­re. Många me­nar dock att ge­nom­brot­tet först sked­de när ve­ten­skaps­man­nen Ga­li­leo Ga­li­lei år 1609 ko­pi­e­ra­de Lip­pers­heys te­leskop och för­bätt­ra­de det, så det kun­de för­sto­ra 20 gång­er. Tack va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.