31. PLAST

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

1856

År 1856 gjor­de den brit­tis­ka fors­ka­ren Alex­an­der Par­kes det förs­ta konst­gjor­da plastäm­net av cel­lu­lo­sa be­hand­lat med sal­pe­ter­sy­ra. Un­der nam­net Par­kes­i­ne gav upp­fin­ning­en ho­nom en brons­me­dalj un­der in­du­stri­ut­ställ­ning­en i Lon­don år 1862. Ef­ter­frå­gan var dock li­ten och kost­na­der­na för höga. Fö­re­ta­get gick i kon­kurs. Ef­ter det har det ut­veck­lats många and­ra plastäm­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.