VAD ÄR PATENT?

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

Ett patent in­ne­bär rät­ten att an­vän­da och ut­nytt­ja sin upp­fin­ning ut­an att and­ra kan stjä­la idén och tjä­na peng­ar på den. Den förs­ta om­ta­la­de pa­ten­ten är från 500 f.kr. I den gre­kis­ka sta­den Sy­racus an­stif­ta­des en lag om rät­ten till patent. Se­dan dess har det stif­tats pa­tent­la­gar över he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.