40. PENICILLIN

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

1928

När Alex­an­der Fle­ming upp­täck­te penicillin 1928 blev det en vänd­punkt i kam­pen mot sjuk­do­mar. År 1945 fick Alex­an­der Fle­ming No­bel­pri­set i medicin för sin upp­täckt. Idag går det att få bå­de penicillin och an­nan an­ti­bi­o­ti­ka i många for­mer för att be­käm­pa en rad oli­ka in­fek­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.