Den sto­ra idén

Historia junior - - Historiska Hjältar -

I Phi­lo­sop­hi­ae Na­tu­ra­lis Prin­ci­pia Mat­he­ma­ti­ca från 1687 pre­sen­te­ra­de Newton bland an­nat sin te­o­ri om "uni­ver­sell gra­vi­ta­tion". Med den­na lag vi­sa­de han att sam­ma kraft som får äpp­len att fal­la från trä­det till mar­ken hål­ler må­nen kvar i sin ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.