Do­me­da­gen

Historia junior - - Historiska Hjältar -

Ge­nom stu­di­er av Bi­beln och med hjälp av ma­te­ma­tik, för­sök­te Newton räk­na ut när do­me­da­gen skul­le ske. Han för­ut­såg jor­dens un­der­gång år 2060.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.