E=mc2

Historia junior - - Historiska Hjältar -

Den­na ek­va­tion vi­sar att krop­pens re­la­ti­va mas­sa är li­ka med krop­pens rö­rel­see­ner­gi, gång­er lju­sets has­tig­het i kvadrat. Ekva­tio­nen vi­sar allt­så sam­ban­det mel­lan mas­sa och ener­gi, att de två kan kopp­las di­rekt till varand­ra. En­dast de klo­kas­te för­står Eins­te­ins svå­ra te­o­ri­er, men de har haft av­gö­ran­de be­ty­del­se för oss al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.