Av­gö­ran­de ögon­blick Be­grav­ning av en khan 1227

Historiens värsta Banditer - - Djingis Khan -

Djing­is khan läm­na­de in­struk­tio­ner att be­gra­va ho­nom en­ligt sin stams tra­di­tio­ner, ut­an någ­ra mär­ken el­ler tec­ken. Än idag är hans ex­ak­ta be­grav­nings­plats okänd. En­ligt le­gen­der tram­pa­de be­grav­nings­grup­pen upp plat­sen med häs­tar, omdi­ri­ge­ra­de en flod för att for­sa över den och dö­da­de se­dan al­la vitt­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.