Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

Az­tek-gu­den Cor­tés

Quet­zal­coatl var en av az­te­ker­nas vik­ti­gas­te gu­dar. My­ten be­rät­ta­de att den­ne gud var en bland­ning av orm och få­gel som ock­så kun­de ta mänsk­lig ge­stalt. Och att en dag skul­le han åter­kom­ma. Ge­nom ren tur rå­ka­de gu­dens be­räk­na­de åter­komst sam­man­fal­la med att Cor­tés steg iland. Az­te­ker­na ska där­för ha be­trak­tat ho­nom som en gud med

över­mänsk­li­ga egen­ska­per.

Feb­ru­a­ri 1519

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.