Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

Mas­sa­kern vid Cho­lu­la

Cho­lu­la­ner­na var in­te li­ka lättö­ver­ty­ga­de som tlax­ca­la­ner­na att slu­ta för­bund med Cor­tés. Do­na Ma­ri­na ha­de för­var­nat sin äls­ka­re om hur ag­gres­si­va cho­lu­la­ner­na kun­de va­ra. Cor­tés la­de sig i bak­håll och han och hans män dö­da­de tu­sen­tals män­ni­skor för att sän­da ett bud­skap som en var­ning, vil­ket sän­de

chock­vå­gar ge­nom Mel­la­na­me­ri­ka.

Ok­to­ber 1519

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.