Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Hernán Cortés -

La Noche Tris­te (Sor­ger­nas natt)

Cor­tés åter­vän­de till ett Te­noch­tit­lán i ka­os. Fle­ra av hans män var fång­ar in­ne i sta­den och han tänk­te ut en plan för att få ut dem via en väg­bank över träsk­mar­ker­na, Tachu­ba Cau­se­way. Män­nen smög längs sta­dens över­giv­na ga­tor men en vakt­post fick syn på dem. Lar­met gick och två tred­je­de­lar

av span­jo­rer­na dö­da­des.

30 ju­ni 1520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.