En ska­kig bör­jan

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

1

Den 15 no­vem­ber 1577 av­seg­lar Dra­ke från Ply­mouth men stö­ter ge­nast på då­ligt vä­der och tving­as åter­vän­da till Ply­mouth för att re­pa­re­ra de re­dan il­la till­ty­ga­de far­ty­gen. Den 13 de­cem­ber sät­ter han åter­i­gen se­gel om­bord på Pe­li­can. Han har fy­ra yt­ter­li­ga­re skepp i sin kon­voj som to­talt har en be­sätt­ning på 164 man. Snart ut­ö­kas hans lil­la flot­ta med ett sjät­te skepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.