Den mys­tis­ka plat­sen

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

4

Dra­ke seg­lar norrut och lan­dar vid Ka­li­for­ni­ens kust den 1 ju­ni 1579. Där blir han vän med ur­be­folk­ning­en och ger om­rå­det nam­net No­va Al­bion, el­ler Nya Bri­tan­ni­en. Var ex­akt den här plat­sen ska ha le­gat är fort­fa­ran­de ett myste­ri­um. Man vil­le in­te mär­ka ut det på kar­tor­na ef­tersom plat­sen då skul­le bli känd av span­jo­rer­na. Of­fi­ci­ellt an­tar man att det kan ha va­rit i när­he­ten av vad som nu kal­las Dra­kes Bay, Ca­li­for­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.