Det en­sam­ma flagg­skep­pet

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

3

När Dra­ke når fram till Stil­la ha­vet åter­står ba­ra tre far­tyg. Men nu ut­bry­ter plöts­ligt en våld­sam storm där en av bå­tar­na går un­der och en an­nan tving­as vän­da åter mot land. Flagg­skep­pet Pe­li­can dri­ver sö­derut och de upp­täc­ker en ö som Dra­ke ger nam­net Eli­za­beth Is­land. Ef­ter den­na hän­del­se ger han flagg­skep­pet det nya nam­net Gyl­le­ne Hin­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.