Den djär­va åter­re­san

Historiens värsta Banditer - - Det Ostindiska Kompaniet -

6

Den 26 sep­tem­ber 1580 åter­vän­der Gyl­le­ne Hin­den änt­li­gen till Ply­mouth. Om­bord finns Dra­ke och de över­le­van­de 59 i be­sätt­ning­en. Hälf­ten av al­la skat­ter och kryd­dor i las­ten ges till drott­ning­en. I gen­gäld ger Eli­za­beth Dra­ke en ädelsten med hen­nes por­trätt in­gra­ve­rat, nu­me­ra känd som Dra­ke­ju­ve­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.