Char­les Va­ne

Historiens värsta Banditer - - 10 Förskräckliga Pirater -

Na­tio­na­li­tet: Britt

Född: cir­ka 1680 Död: 1721

Va­ne per­so­ni­fi­e­rar den ro­man­tis­ka pi­rat­bil­den och gjor­de sig en för­mö­gen­het på den spans­ka skatt­flot­tan 1715 med and­ra med­lem­mar från The Fly­ing Gang. Ef­ter att ha till­fång­a­ta­gits av brit­ter­na 1718 lu­ra­de han dem och påstod att han vil­le ka­pi­tu­le­ra. Väl till­ba­ka på ha­vet ska­pa­de Va­ne ett ryk­te om sig att va­ra grym mot bå­de vän och fi­en­de. Han väg­ra­de att bö­ja sig för myn­dig­he­ter­na och lyc­ka­des sling­ra sig ur bloc­ka­den av Nassau år 1718. Han fyll­de ett skepp med krut och spräng­äm­nen, rik­ta­de det mot brit­ter­na, spräng­de det och flyd­de ge­nom luc­kan som upp­stod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.