Pauls­gra­ve Wil­li­ams

Historiens värsta Banditer - - 10 Förskräckliga Pirater -

Na­tio­na­li­tet: Ame­ri­kan

Född: 1676 Död: 1724

Wil­li­ams, som var Sam Bel­lamys med­brotts­ling, sök­te sin för­mö­gen­het i den spans­ka skat­te­flot­tan som sänk­tes 1715. Han blev be­svi­ken när han upp­täck­te att det mesta av skat­ten re­dan ha­de fors­lats bort. Istäl­let för att av­skräc­kas be­stäm­de sig Wil­li­ams för att ”be­fria” seg­lan­de skepp från de­ras skat­ter och för­föll så­le­des till sjö­rö­veri. Till skill­nad från sin part­ner bar Wil­li­ams all­tid en vit pud­rad pe­ruk i den ste­kan­de ka­ri­bis­ka so­len. Sam­ti­da per­so­ner kom­men­te­ra­de den skar­pa kon­tras­ten mel­lan hans vi­ta hår och sol­brän­da hy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.