Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Skattjä­ga­re blir pirater

Ef­ter att ha seg­lat från Eng­land till Cape Cod vid Long Is­lands nor­ra spets för att spå­ra upp släk­ting­ar, gick Bel­lamy med i en ex­pe­di­tion för att häm­ta upp en skatt från ett spanskt vrak i Flo­ri­da. Pro­jek­tet miss­lyc­ka­des och be­sätt­ning­en bör­ja­de hänge sig åt sjö­rö­veri till­sam­mans med Ben­ja­min Hor­ni­gold

och Ed­ward ”Svartskägg” Te­ach.

1716

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.