Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Sam Bellamy -

Whydah sjun­ker

En storm sänk­te Whydah ba­ra någ­ra hund­ra me­ter från land. Skep­pet tog in för myc­ket vat­ten och kap­sej­sa­de me­dan be­sätt­ning­en i pa­nik för­sök­te ta sig i land. Av 145 män över­lev­de en­dast två. Kap­ten Sam Bel­lamy var bland de dö­da. Whyda­hs vän­skepp Ma­ry An­ne sjönk ock­så i stor­men.

1717

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.