Av­gö­ran­de ögon­blick Te­ach blir pi­rat 1716–1717

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Ef­ter fre­den i Utrecht – slu­tet för det spans­ka tron­följd­s­kri­get och drott­ning An­nas krig – bo­sät­ter sig Te­ach på ön New Pro­vi­dence som låg nä­ra de sto­ra sjö­farts­le­der­na och som blev hem­vist för pirater, hand­la­re och ar­be­ta­re. En plats helt ut­an lag och ord­ning. Här mö­ter han den be­röm­de pi­ra­ten Ben­ja­min Hor­ni­gold och an­slu­ter till hans be­sätt­ning. Snart får han en slup av Hor­ni­gold som ett tec­ken på sin lo­ja­li­tet. Strax där­på ger sig pa­ret ut på plund­ring. De ger sig på skepp från Ha­van­na, Bermu­da, Ma­dei­ra och Vir­gi­nia. Te­ach är nu en själv­stän­dig pi­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.