Av­gö­ran­de ögon­blick Svartskägg och hans skepp No­vem­ber 1717

Historiens värsta Banditer - - Svartskjägg -

Den 28 no­vem­ber at­tac­ke­rar Svartskägg det frans­ka han­dels­far­ty­get La Con­cor­de som trans­por­te­ra­de sla­var från Saint Vin­cent. Ka­no­ner av­los­sas och skep­pets kap­ten tving­as ka­pi­tu­le­ra. La Con­cor­des be­sätt­ning får ta Svartskäggs mind­re skepp, själv läg­ger han be­slag på La Con­cor­de som han dö­per om till Qu­een An­ne’s Re­venge. Han för­ser skep­pet med 40 ka­no­ner och för­vand­lar det till ett av värl­dens främs­ta pi­rat­skepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.