KING FISHER

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

1854–1884

Fisher var en väl­känd re­vol­ver­man som ha­de skör­dat två­siff­ri­ga of­fer när han fyll­de 30 år. Han var känd för att ha med sig två pi­sto­ler med el­fen­ben­skol­var och för att klä sig färg­glatt. Men han var fram­för allt be­römd för sin grym­het. Det mest kän­da ex­emp­let är när han stred mot ett ri­va­li­se­ran­de gäng mex­i­ka­ner och klub­ba­de ihjäl en av dem med ett bränn­järn, vann en skott­du­ell mot en an­nan och där­ef­ter av­rät­ta­de res­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.