JOHN WESLEY HARDIN

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

1853–1895

Hardin dö­da­de en­ligt re­gist­ren sin förs­ta man när han ba­ra var 15 år och hans liv blev en en­da räc­ka av kon­fron­ta­tio­ner med bå­de lag­lö­sa och la­gens väk­ta­re. Hardin var känd som en duk­tig skytt, men det var hans slug­het i strid som gav ho­nom ett ryk­te som far­lig. Han dö­da­de of­ta män som han rå­ka­de i de­lo med på kall­blo­di­ga, osyn­li­ga sätt. Hans mest be­röm­da dåd var mor­det på she­riff John Helms den 1 au­gusti 1873. Hardin till­fång­a­togs så små­ning­om och till­bring­a­de 17 år i Hunts­vil­le-fäng­el­set in­nan han släpp­tes den 17 feb­ru­a­ri 1894.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.