Ben­ja­min Hor­ni­gold

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Na­tio­na­li­tet: Britt

Född: cir­ka 1680 Död: 1719

Ben­ja­min Hor­ni­gold var en av The Fly­ing Gangs grun­da­re och tjä­na­de som men­tor åt öv­ri­ga med­lem­mar, till ex­em­pel den skräc­kin­ja­gan­de Ed­ward Te­ach. Med sitt skepp Rang­er, som var be­styc­kat med 30 ka­no­ner, at­tac­ke­ra­de han köp­män men und­vek all­tid brit­tis­ka far­tyg. Giss­nings­vis av pat­ri­o­tis­ka skäl. Att ig­no­re­ra fres­tan­de by­ten var emel­ler­tid in­te po­pu­lärt hos be­sätt­ning­en som gjor­de my­te­ri och av­sat­te Hor­ni­gold som kap­ten. Ef­ter att ha be­nå­dats 1718 blev han pi­ratjä­ga­re och äg­na­de res­ten av sitt liv åt att spå­ra upp gam­la be­kan­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.