Hen­ry Jen­nings

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Na­tio­na­li­tet: Britt

Född: Okänt Död: Okänt

The Fly­ing Gangs and­ra grun­da­re, Hen­ry Jen­nings, in­led­de sin pi­rat­ba­na med att plund­ra den spans­ka skatt­flot­tan 1715. Han blev Nassaus in­of­fi­ci­el­le borg­mäs­ta­re och Hor­ni­golds kon­kur­rent med män som Char­les Va­ne och Jack Rack­ham un­der si­na ving­ar. Jen­nings blev ökänd ef­ter en at­tack på ett franskt han­dels­far­tyg. Han lu­ra­des av Sam Bel­lamy som gav sig av med Jen­nings byte och ska då ha dö­dat 20 frans­ka och eng­els­ka sjö­män och tänt eld på en eng­elsk han­dels­man. Jen­nings ac­cep­te­ra­de 1718 års be­nåd­ning och drog sig till­ba­ka från pi­rat­li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.