Ma­ry Re­ad

Historiens värsta Banditer - - 10 Förskräckliga Pirater -

Na­tio­na­li­tet: Britt

Född: ca 1690 Död: 1721

Ma­ry Re­ad in­led­de sitt liv till sjöss i Royal Na­vy (ut­klädd till man) och hängav sig till sjö­rö­veri ef­ter att ha till­fång­a­ta­gits av buc­kan­jä­rer och så små­ning­om an­slu­tit sig till Jack Rack­ham år 1720. Hon ska ba­ra ha av­slö­jat att hon fak­tiskt var kvin­na till An­ne Bon­ny som hon even­tu­ellt ha­de en af­fär med – gi­vet­vis hem­lig­hål­len för att in­te väc­ka Rack­hams svart­sju­ka. Ef­ter att he­la be­sätt­ning­en till­fång­a­ta­gits ef­ter en natts hårt dric­kan­de häv­da­de Re­ad att hon var gra­vid för att und­vi­ka av­rätt­ning. Hon blev emel­ler­tid sjuk och av­led i fång­en­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.