Av­gö­ran­de ögon­blick Gif­ter­må­let med Byr­te 1178

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

Vid 16 års ål­der gif­ter sig Te­müdjin och Byr­te, men äk­ten­skaps­lyc­kan av­bryts av en tra­ge­di. Me­dan Te­müdjin är bor­ta för att ska­pa al­li­an­ser med an­grän­san­de stam­mars höv­ding­ar, över­falls hans lä­ger av Mer­kit­stam­men som svär att de ska stjä­la var­je kvin­na som hämnd för kid­napp­ning­en av Te­müdjins mam­ma. Te­müdjin åter­vän­der i tid för att räd­da sin mam­ma och si­na brö­der, men in­te Byr­te, som re­dan har förts till Mer­kit­läg­ret. Te­müdjin gör det med­vet­na be­slu­tet att in­te ge­nast föl­ja ef­ter Mer­kit­stam­men, ut­an ska­par först en ar­mé av an­häng­a­re. Först när han har 500 män un­der sitt be­fäl, kros­sar Te­müdjin Mer­kits, åter­vän­der hem med Byr­te och kri­gets byte, som till ex­em­pel djur, kvin­nor och va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.