Av­gö­ran­de ögon­blick För­in­tel­sen av Kh­wa­rezm 1219

Historiens värsta Banditer - - Djingis Khan -

Dri­ven av hämnd för­stör Djing­is khan det mus­lims­ka ri­ket och be­rät­tar för de få över­le­van­de i sta­den Buk­ha­ra: ”Jag är guds strids­gis­sel (ett tag­gigt me­del­ti­da va­pen). Om du in­te ha­de be­gått sto­ra syn­der skul­le gud in­te ha sänt ett straff som mig ef­ter dig.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.