Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Whydah fång­as in

Whydah seg­la­de med ett över­dåd av skat­ter och sik­ta­des mel­lan Ku­ba och Spa­ni­en. Kap­ten Bel­lamy gav or­der om jakt som va­ra­de i tre da­gar. Istäl­let för att dö­da Whyda­hs kap­ten el­ler be­sätt­ning byt­te Bel­lamy skepp med fi­en­den. På väg mot USA:s kust där Bel­lamy ska träf­fa en gam­mal vän går

skep­pet un­der i en storm.

1717

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.