TOM HORN

Historiens värsta Banditer - - 10 Farliga Revolvermä­n -

1860–1903

Horn var la­gens väk­ta­re, spe­ja­re, lejd re­vol­ver­man, mör­da­re och lag­lös. Han väx­la­de mel­lan la­gens ena si­da och den and­ra. Un­der sitt även­tyr­li­ga liv blev Horn en­ligt upp­gift känd som en full­fjäd­rad spår­hund. Han fick fast många lag­lö­sa och när hans blod­törst blev allt­för be­svä­ran­de – han var in­blan­dad i 17 mord – blev han yr­ke­s­mör­da­re och ge­nom­för­de be­ställ­nings­mord med bru­tal ef­fek­ti­vi­tet. Hans or­gie i mord slu­ta­de först när han till­fång­a­togs ef­ter att ha dö­dat en fjor­ton­å­rig poj­ke år 1901.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.