DALLAS STOU­DEN­MI­RE

Historiens värsta Banditer - - 10 Farliga Revolvermä­n -

1845-1882

Stou­den­mi­re hör­de till sin tids mest kän­da re­vol­ver­män, och han styr­de den rå­bar­ka­de, våld­sam­ma sta­den El Pa­so i Tex­as med järn­hand. När han kom till El Pa­so blev Stou­den­mi­re ef­ter en kort tid in­vol­ve­rad i en av de mest kän­da skjut­ning­ar­na i Vil­da väs­tern – den där fy­ra dog på fem se­kun­der. In­om ett år ha­de Stou­den­mi­re dö­dat sex män i du­el­ler och av­rät­tat en po­ten­ti­ell mör­da­re – den se­na­re skic­ka­de han till hel­ve­tet med åt­ta skott­sår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.