Av­gö­rAn­de ögon­blick

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

Hur han fick smek­nam­net ”Wild Bill”

Me­dan han tjänst­gjor­de i nord­stats­ar­mén stöt­te Hic­kok på ett gäng fyl­lon som pla­ne­ra­de att hänga en bar­ten­der som ha­de skju­tit en brotts­ling un­der ett slags­mål. Det tänk­te Hic­kok in­te to­le­re­ra. Han sköt två gång­er i luf­ten och stir­ra­de ut dem tills de gick där­i­från. En kvin­na som såg på skrek: ”Bra gjort, Wild Bill!”

1861

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.