WIL­LI­AM ”CUR­LY BILL” BRO­CI­US

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

1845–1882

En vålds­be­nä­gen kri­mi­nell, bo­skaps­tjuv och mör­da­re. Cur­ly Bill led­de de lag­lö­sa som tog li­vet av Wy­att Earps bror Mor­gan. Han var känd som ”Ari­zo­nas mest be­röm­da lag­lö­sa man” och äg­na­de sig mest åt att rå­na di­li­gen­ser och ho­ta ri­va­ler med en bråd död in­nan han blev fö­re­mål för Wy­att Earps straff­ex­pe­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.