FRANK C STILWELL

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

1856–1882

En gruv­ar­be­ta­re och äga­re till ett hyr­verk som var känd för att del­ta i olag­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Han iden­ti­fi­e­ra­des som en av dem som ha­de le­gat i bak­håll för Mor­gan Earp och mör­dat den­ne. Han fri­a­des i brist på be­vis, vil­ket gjor­de att han var en av dem som Wy­att Earp främst vil­le häm­nas på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.