BRÖ­DER­NA KRAYS UPP­GÅNG OCH FALL

Historiens värsta Banditer - - Världens Mest Beryktade Gangstrar -

Så bygg­de brö­der­na upp sitt kri­mi­nel­la im­pe­ri­um, in­nan allt smu­la­des sön­der när en av de­ras eg­na vitt­na­de mot dem.

– 1950

– 1951

– 1952

– 1956

– 1956

– 1957

– 1960

– 1964

– 1965

– 1965

– 1966

– 1966

– 1967

– 1969

Ronnie Kray för­sö­ker stjä­la en bil och döms till en dag i ung­doms­fäng­el­se.

Brö­der­na Kray för­sö­ker slip­pa mi­li­tär­tjäns­ten och at­tac­ke­rar en po­lis.

De är våld­sam­ma och oför­bät­ter­li­ga i mi­li­tär­fäng­el­set och ham­nar i on­åd.

Ronnie skju­ter en man när han krä­ver in be­skyd­dar­peng­ar.

Ronnie be­går miss­han­del och döms till tre års fäng­el­se.

Reggie döms för ut­press­ning och får 18 må­na­ders fäng­el­se.

Ronnie kö­per Es­me­ral­da Barn Nightclub.

En po­li­tisk skan­dal avvärjs när ett fo­to­gra­fi av Ronnie med lord Boot­h­by och Les­lie Holt in­te pub­li­ce­ras. Där­med får Kray­im­pe­ri­et fri­a­re tyg­lar.

Brö­der­na Kray mör­dar Frank Mit­chell, men ing­en hit­tar li­ket.

Ronnie skju­ter och mör­dar Ge­or­ge Cor­nell från The Ri­chard­sons, ett ri­va­li­se­ran­de gäng.

De­ras egen gäng­med­lem Bob­by Te­a­le bör­jar läc­ka upp­lys­ning­ar till Scot­land Yard.

Brö­der­na Kray har en­ligt vad Te­a­le be­rät­tar för po­li­sen bör­jat eta­ble­ra kon­takt med maf­fi­an i New York.

Reggie kniv­hug­ger och mör­dar Jack ”The Hat” Vi­tie.

Bå­da Kray-brö­der­na döms för si­na brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.