STA­TUS QUO

Historiens värsta Banditer - - Gangstrar -

Skaf­fa­de sig Si­e­gel fi­en­der i Ne­va­da? De­fi­ni­tivt. Han ha­de fått stort po­li­tiskt in­fly­tan­de, men möt­tes av hin­der i var­je krök. Någ­ra av dem var väle­ta­ble­ra­de ka­si­noä­ga­re som in­te vil­le att en kri­mi­nell främ­ling skul­le få för stor makt. I en tid­nings­no­tis från 1947, skri­ven av West­brook Peg­ler, en fram­gångs­rik ka­si­noä­ga­re (med hem­lig iden­ti­tet), stod det en illa­vars­lan­de var­ning di­rekt rik­tad till Si­e­gel. ”Si­e­gel, jag för­står att det plå­gar dig att bli kal­lad Bugs. Men Bug­sy, en vac­ker dag kom­mer nå­gon att skju­ta dig om det är vad som be­hövs för att få bort dig från Las Ve­gas, sa den fräc­ka af­färs­man­nen. Si­e­gels stjär­na var da­lan­de, han var in­te läng­re skyd­dad och blev där­med sår­bar och ett po­ten­ti­ellt mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.