FÖRENTA STATERNA

Historiens värsta Banditer - - Gangstrar -

Me­dellínkar­tel­len för­såg först och främst den blomst­ran­de ko­ka­in­mark­na­den un­der 1980- och -90-ta­let. Det sköt­tes för det mesta av de­ras kon­tak­ter i Ka­ri­bi­en och Flo­ri­da och se­na­re via Mex­i­ko. Via and­ra kon­tak­ter i Spa­ni­en bör­ja­de de ex­por­te­ra kokain till EU-län­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.