KOKAIN, MA­RIJU­A­NA, HE­RO­IN OCH AM­FE­TA­MIN

Historiens värsta Banditer - - Joaquín “el Chapo” Guzmán -

El Cha­po och den ti­di­ga­re Gu­a­da­la­ja­ra-kar­tel­len be­drev en va­ri­e­ran­de verk­sam­het, bland an­nat ge­nom sto­ra ma­riju­a­naplan­tage som Ran­cho Bú­fa­lo. El Cha­pos kärn­om­rå­de i Si­na­loa var ock­så plat­sen för om­fat­tan­de od­ling av opi­um­vall­mo. På se­na­re år har kar­tel­len även

bör­jat pro­du­ce­ra med me­tam­fe­ta­min.

Jo­aquín Guzmán är tvek­löst den mest fram­gångs­ri­ka

av de två nar­ko­tika­kung­ar­na, och han le­ver fort­fa­ran­de. Men trots det är han ba­ra känd som El Cha­po och Den sista gud­fa­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.