EARPS UPP­BÅD UN­DER STRAFFEXPE­DITIONEN

Historiens värsta Banditer - - Cowboys -

JOHN ”DOC” HOL­LI­DAY

1851–1887

Doc Hol­li­day var ut­bil­dad tand­lä­ka­re, pro­fes­sio­nell spe­la­re och träff­sä­ker re­vol­ver­man. Han var en av Wy­att Earps älds­ta och bäs­ta vän­ner. Han och Wy­att stred till­sam­mans vid OK Cor­ral. När han dog, fem år ef­ter straffexpe­ditionen, ha­de han över­levt åt­ta skjut­ning­ar, dö­dat sex män och så­rat ota­li­ga and­ra.

JOHN ”TEXASJACK” VERMIL­LI­ON

1842–1911

Tex­as Jack var en nä­ra vän till Doc Hol­li­day och känd i Vil­da väs­tern för sin skick­lig­het som re­vol­ver­man och sin is­ky­la när han ham­na­de i skott­väx­ling­ar. Han spe­la­de en vik­tig roll i slut­stri­den vid Iron Springs un­der Wy­atts straff­ex­pe­di­tion och slogs vilt och tap­pert även när man ha­de skju­tit ihjäl hans häst.

DAN ”TIP” TIPTON

1844–1898

Dan Tipton var en er­fa­ren sjö­man och spe­la­re och en av dem som var när­va­ran­de när Wy­att Earps bror Mor­gan dö­da­des på bil­jard­sa­long­en Camp­bell & Hatch i Tomb­sto­ne i Ari­zo­na. Han följ­de med Wy­att un­der den förs­ta de­len av straffexpe­ditionen och var med när Flo­ren­ti­no Cruz sköts ner vid Pe­te Spences skogs­lä­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.