HI­STO­RIS­KA BYGGNADSVERK

RESEGUIDE

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - Sidan 1 -

Ge­nom år­tu­sen­den har män­ni­skan ska­pat prakt­ful­la byggnadsverk runt om i värl­den. Låt oss gö­ra histo­ri­en om dem le­van­de för dig.

Här får du föl­ja med på en re­sa till ståt­li­ga slott, stor­slag­na kyr­kor, im­po­ne­ran­de in­stal­la­tio­ner och hän­fö­ran­de tem­pel. Vi be­sö­ker bland an­nat Po­ta­la­pa­lat­set i Ti­bet, de kus­li­gas­te spök­slot­ten i Eu­ro­pa, py­ra­mi­der­na i Gi­za, skan­dalslot­tet i Ver­sa­il­les och de fa­sci­ne­ran­de ru­i­ner­na på Yuca­tán­halvön.

Följ med till någ­ra av värl­dens vack­ras­te byggnadsverk och ut­fors­ka de­ras stor­het på nä­ra håll!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.