Vo­lu­bi­lis

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Fès-mek­nès, Ma­rok­ko

Den­na ro­mers­ka ru­instad lig­ger mellan Fez och Ra­bat och var hu­vud­stad i det ti­di­ga­re ber­ber­ri­ket Mau­re­ta­ni­en. När ri­ket föll un­der ro­merskt sty­re ut­ö­ka­des det med ett antal ty­pis­ka ro­mers­ka bygg­na­der såsom tem­pel, en basilika och fle­ra hus. Idag står ru­insta­den som ett be­vis på ro­ma­ni­se­ring­ens be­ty­del­se för lo­kal­be­folk­ning­en. Med si­na sni­de­ri­er, si­na tri­umf­bå­gar och sin mo­sa­ik är Vo­lu­bi­lis en av de vack­ras­te ro­mers­ka plat­ser­na i nor­ra Afri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.