Atom­bombska­te­dra­len

Ka­te­dra­len bygg­des ald­rig upp igen – står som en hyll­ning till Hi­ros­hi­mas histo­ria.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Hi­ros­hi­ma, Ja­pan

Atom­bombska­te­dra­len, som också är känd som The Hi­ros­hi­ma Pe­a­ce Me­mo­ri­al, är ett min­nes­mär­ke över de hund­ra­tu­sen­tals män­ni­skor som mis­te li­vet när den förs­ta atom­bom­ben föll över sta­den 1945. Ka­te­dra­len bygg­des ur­sprung­li­gen som en ut­ställ­nings­lo­kal och var den en­da bygg­na­den som stod kvar ef­ter bomb­ning­en. Ka­te­dra­len står kvar i ex­akt det skick den var i ef­ter bomb­ning­en som ett min­ne av den enor­ma öde­läg­gel­sen, men också som en på­min­nel­se och öns­kan om fred i fram­ti­den.

”Atom­bombska­te­dra­len är ett min­nes­mär­ke över de hund­ra­tu­sen­tals män­ni­skor­na som mis­te li­vet när den förs­ta atom­bom­ben föll över sta­den.”

Mis­sa in­te Det sto­ra ka­pel­let bred­vid kyr­ko­går­den har ett vitt kors i kvarts över dör­ren. En säll­synt pär­la på en plats med en så­dan vac­ker och vild na­tur.

1920-ta­let DÅ& NU

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.