Chatsworth House

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Der­byshi­re, Eng­land

Chatsworth House ut­strå­lar prakt där det lig­ger likt en ju­vel av gul sten vid Der­went­flo­dens strand, om­gi­ven av gröns­kan­de par­ker och vid­sträck­ta kul­lar. Den ståt­li­ga herr­går­den bygg­des av Bess av Hard­wick 1553, och Ma­ria den förs­ta av Skott­land be­sök­te plat­sen fle­ra gånger. Bygg­na­den re­no­ve­ra­des på 1600-ta­let och idag in­rym­mer den en av Eu­ro­pas mest im­po­ne­ran­de konst­sam­ling­ar, här finns konst som är cir­ka 4 000 år gam­mal. Med allt från skulp­tu­rer till vack­ra vägg­mål­ning­ar är Chatsworth House en av de mest im­po­ne­ran­de och hi­sto­riskt ri­ka herr­går­dar­na i Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.