Rob­ben Is­land

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Kapsta­den, Syd­af­ri­ka

Rob­ben Is­land, som lig­ger i Tab­le Bay strax ut­an­för Blou­bergstand i Kapsta­den, är mest känd för att va­ra den plats där Nel­son Man­de­la till­bring­a­de 18 av si­na 27 år i fång­en­skap. Även Syd­af­ri­kas nu­va­ran­de pre­si­dent Jacob Zu­ma och ti­di­ga­re pre­si­den­ten Kga­le­ma Mot­lant­he har fängs­lats här. Idag är ön en po­pu­lär tu­rist­attrak­tion som er­bju­der gui­da­de tu­rer med fö­re det­ta fång­ar. Du kan få en glimt plat­sen där Man­de­la satt, och du kan få en in­blick i li­vet för po­li­tis­ka fång­ar un­der apart­heid­ti­den. En re­sa hit kom­mer att bju­da på bå­de in­spi­ra­tion och kun­skap, och dess­utom ett rikt djur­liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.