Qin Shi Hu­ang­dis mau­so­le­um

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Shaanxi, Ki­na

Det­ta prakt­ful­la mau­so­le­um är det störs­ta i Ki­na där det lig­ger vid fo­ten av ber­get Lishan. Det­ta är Qin Shi Hu­ang­dis grav. Han var Ki­nas förs­te kej­sa­ren. Un­der fle­ra hund­ra år var den­na skatt dold för värl­den tills två lo­ka­la bön­der hit­ta­de den av en slump 1974. Me­dan de gräv­de en brunn hit­ta­de de nå­got som vi­sa­de sig va­ra mer än 6 000 be­grav­da ter­ra­kot­ta­sol­da­ter, var och en med unikt ut­hugg­na an­sik­ten. Till­sam­mans med häs­tar och vag­nar sat­tes sol­da­ter­ma att vak­ta den ki­ne­sis­ka kej­sa­rens grav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.