Sto­ne­henge

Den gåt­ful­la sten­cir­keln slu­tar ald­rig att fa­sci­ne­ra oss med si­na obe­sva­ra­de frå­gor.

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

Wiltshi­re, Eng­land

Det­ta för­hi­sto­ris­ka sten­mo­nu­ment har för­vå­nat och in­spi­re­rat män­ni­skor i ge­ne­ra­tio­ner och Sto­ne­henge är ut­an tve­kan den mest om­ta­la­de sten­sätt­ning­en på jor­den. Ar­ke­o­lo­ger har da­te­rat mo­nu­men­tet som man skul­le kun­na tro var

en ti­dig kyr­ko­gård, till mellan 3000 och 2000 f.kr., och de an­ser att det upp­för­des un­der en pe­ri­od på 1 500 år. Sten­sätt­ning­en är byggd på sol­upp­gång­ens ax­el vid mid­som­mar, och ste­nar­na här­stam­mar från Pre­se­li Hills i Wa­les, otro­li­ga 380 kilo­me­ter bort. Man kan fort­fa­ran­de se hugg­mär­ken ef­ter yx­or och ham­ma­re och det­ta ena­stå­en­de mo­nu­ment ger oss en unik in­blick i hur avan­ce­ra­de vå­ra för­fä­der kun­de va­ra.

”Ste­nar­na här­stam­mar från Pre­se­li Hills i Wa­les, otro­li­ga 380 kilo­me­ter bort.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.