La­tin­bron (Franz Fer­dinand)

Historiska byggnadsverk - Reseguide - - 35 Fantastiska Upplevelser -

✵ Sa­ra­je­vo, Bosni­en-her­ce­go­vi­na

Den 28 ju­ni 1914 sköts är­ke­her­ti­gen och arv­ta­ga­ren till den ös­ter­ri­kisk-un­gers­ka tro­nen, Franz Fer­dinand, ihjäl av Gav­ri­lo Prin­cip på La­tin­bron i Sa­ra­je­vo. Mor­det an­ses va­ra star­ten till förs­ta världs­kri­get. Idag räk­nas den plats där Franz Fer­dinand dö­da­des som en av de vik­ti­gas­te hi­sto­ris­ka plat­ser­na i värl­den. Bron är en av de älds­ta be­va­ra­de bro­ar­na i Sa­ra­je­vo och vilar på fy­ra valv över flo­den Mil­jac­ka, men det är den hi­sto­ris­ka be­ty­del­sen som gör att re­se­nä­rer från hela värl­den le­tar sig hit.

Ti­di­ga­re fanns det ett mo­nu­ment till min­ne av Fer­dinand i när­he­ten av bron, men det har ri­vits. Idag be­rät­tas histo­ri­en på en an­språks­lös skylt på den plats där Prin­cip av­fy­ra­de de död­li­ga skot­ten. Ett be­sök vid bron är ett mås­te för alla med ett in­tres­se för 1900-ta­lets histo­ria. Den är också en perfekt plats för lugn ef­ter­tan­ke om du vill tän­ka på skot­ten som ska­ka­de hela värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.